תנאי שימוש

תנאי שימוש

1.  אתר קייטרינג מבית טוב (להלן: האתר), המצוי בכתובת האינטרנט ochel-laerua.biz מקדם בברכה את המשתמשים      בשרותיו. השימוש באתר, ובתכנים המוצעים בו במחשב או במכשירי קצה שונים לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים

סלולרים וכל מכשיר קצה אחר כפוף לתנאי השימוש באתר.

2.  אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה שכן שימוש באתר מחייב את הלקוח להסכים לתנאי השימוש באתר.

3.  האתר שומר לו את הזכות לשנות מפעם לפעם את התכנים באתר, המבנה והמראה ללא צורך באישור מבעלי המקצוע או
מהמשתמשים בשירותי האתר. שינויים שכאלו לא יקנו עילה לתביעה מצד הנזכרים לעיל.

4.  השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, המידע המסופק ברחבי האתר התקבל באמצעות התקשרות
שנערכה בין מפעילי האתר לבעלי מקצוע ונותני שרותים למען רווחת הגולש וכן למען רווחת בעלי המקצוע.

5.  מפעילי האתר מקיימים מאמץ תמידי על מנת לסנן, לאמת ולבקר את המידע, האתר אינו אחראי לתוכן מודעות המתפרסמות
בו ולא תקום עילה לתביעה לצד ג' כתוצאה מהמידע המפורסם באתר.

6.  הנהלת אתר שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להוריד תכנים מהאתר שימצאו לא מתאימים מסיבות שונות על פי
שיקול דעתה בלבד.

7.  חברות הקייטרינג, השכרת ציוד, השפים והחברות השונות הרשומות באתר אינם עובדים של האתר או שלוחותיו       ואינם נציגים של האתר. ועל כן הם נושאים באחריות המלאה לעבודה אותה הם מספקים ללקוחות.

8.  מכיוון שאתר קייטרינג מבית טוב הינו אתר השוואת מחירים ואיכויות בין נותני שירותים ובעלי מקצוע, גולשי האתר רשאים       לדרג ולפרסם חוות דעת על נותני השירות אשר נרשמו לאתר. חוות הדעת ודירוג הגולשים באתר יפורסמו בהתאם      לשיקול דעתה של הנהלת האתר. חוות  דעת בעלי דירוג נמוך שיפורסמו על נותני השירות הרשומים באתר,  לא יהוו עילה לתביעה מצד נותני השירות הרשומים לאתר קייטרינג מבית טוב.

9.  מובהר בזאת כי בכל בחירה לבצע שימוש בשירותי האתר מוותר בזאת המשתמש על זכותו לקבל כל פיצוי או שיפוי   מהאתר בגין שירות אשר קיבל מספקי השירות המופיעים באתר ובכל נזק אשר נגרם לו מספק שירות המפורסם      באתר ו/או מצד שלישי כלשהו. 10. מובהר בזאת כי בעלי המקצוע הרשומים באתר אינם עובדים של אתר קייטרינג מבית טוב או שלוחותיו ואינם נציגים של         האתר ועל כן הם נושאים באחריות המלאה לעבודה אותה הם מספקים ללקוחות.

11. האתר משמש כמתווך בין בעלי המקצוע (להלן: נותני השירותים) לבין לקוחות הקצה (להלן: הלקוחות) המעוניינים לשכור

את שרותיהם ולהנות מפרי עבודתם.

12.  בכל סכסוך שיתגלה בין נותני השירותים לבין הלקוחות האתר, הנהלת האתר לא תהווה צד במחלוקת זו ואינה נושאת         באחריות כלפי אף אחד מהצדדים.

13. הרשמה של בעלי מקצוע לאתר, כמו גם הרשמה של לקוחות המבקשים לקבל שירות, כמוהן כאישור לאתר קייטרינג מבית טוב         לשלוח ללקוחות ו/או לבעלי המקצוע מיילים ו/או הודעות טקסט הנוגעים לאפשרויות הפרסום של אתר קייטרינג מבית טוב ו/או של

מי מהחברות השייכות לו.

14. בגלישה באתר קייטרינג מבית טוב ובשימוש בשירותי האתר לרבות רישום לאתר כנותן שירותים ו/או הזמנת מכרז לביצוע עבודה         דרך מערכת האתר הינך מסכימ/ה כי אתר קייטרינג מבית טוב יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע

פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימ/ה לכך עליך להודיע על כך בכתב למערכת האתר.

15. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י נותני השירותים תלויה בבעלי המקצוע ובהם בלבד, ואתר קייטרינג        מבית טוב אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, בעלי המקצוע או הלקוחות ולא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן

או הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

16. הנהלת האתר מבהירה באופן חד משמעי כי אינה מבצעת בקרה על עבודתם של נותני השירותים ואינה אחראית לכל נזק        ופגיעה ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהשימוש בשירות המוצע או כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות בין הגולש לנותני

השירותים.

17. הלקוחות אינם יכולים לבוא בדרישות מול אתר התוכן קייטרינג מבית טוב, שכן האתר הינו אתר העוסק בפרסום מידע,
מאחר ואין האתר זוכה לתמורה כספית עבור שירותיו מפעילי האתר אינם מחויבים לגולשים באתר.

18. מקרה בו נציג האתר אינו חוזר ללקוח או לחילופין מקרה בו בעל המקצוע או נותן השרות אינו חוזר ללקוח, לא יקים עילה
לתביעה כנגד האתר בגין הזנחה או חוסר מענה.

19. הנהלת האתר מתחייבת לקיים כל מאמץ בכדי לחזור ללקוחות המחפשים בעלי מקצוע ונותני שרותים.

20. שעות הפעילות הינם בין הימים א – ה  בין השעות 09:00 – 19:00 ובימי ו' בין השעות 08:00 – 13:00.  21. הערכות המחירים לגבי עלות העבודה המופיעים באתר התקבלו מבעלי המקצוע. האתר אינו נושא באחריות עבור מחירים

אלו, שהינם הערכות בלבד של בעל המקצוע או נותן השרותים עבור יכולתו ואמונתו לבצע את העבודה נאמנה.

22. מקרה בו קרתה שגיאה בהקלדת הנתונים לגבי הערכת מחיר העבודה או במקרה בו אירעה אי הבנה בין מפעילי האתר         לנותני השירותים לא יקים עילה כנגד מפעילי האתר, למען הסר הספק הנהלת האתר לעולם לא תישא באחריות על         המחירים שבעלי מקצוע מעריכים את עבודתם. עם זאת הנהלת האתר תעשה כל מאמץ לסנן ולהוריד תכנים מחירים

והודעות שאינם עומדים במבחן המציאות.

23. למען הסר ספק, עלות העבודה תסוכם בין נותני השירותים לבין הלקוחות, ללא כל מעורבות מצד מפעילי האתר.

24. מפעילי האתר אינם מחויבים לנותני השירותים באתר ורשאים להפסיק פרסום של כל נותן שירות בכל רגע נתון וכן לחסום        את גישתם לתכני האתר על פי החלטת הנהלת האתר.

25. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנפות בעלי מקצוע ע"פ החלטתה.

26.  פרסום בעלי המקצוע באתר כרוך בתשלום מצד בעלי המקצוע אשר מעוניינים בפרסום באתר. 27. מובהר בזאת כי בעלי מקצוע אשר ירשמו לאתר ולא יהיו מנויים באתר על פי הסעיף הנ"ל, יפורסמו ללא מספר הטלפון שלהם        ו/או כל אפשרות אחרת דרכה ניתן יהיה ליצור איתם קשר. יחד עם זאת, במידה ובעלי המקצוע יהיו מעוניינים להוריד את פרסום

כרטיס העסק שלהם באתר לאחר שירשמו כבעלי מקצוע, יעשו זאת בכתב דרך טופס יצירת קשר באתר.

28. רישום של בעל מקצוע למערכת האתר (גם אם אינו רישום כמנוי בתשלום) מהווה אישור בעל המקצוע לאתר, לעשות שימוש בכל       המידע אשר יתקבל מבעל המקצוע לרבות פרסום שם העסק, לוגו של העסק, פרטי העסק, מיקום העסק, קופוני הנחה של העסק,        מתכונים שהעלה בעל המקצוע לאתר, מאמרים שהעלה בעל המקצוע לאתר, המלצות גולשים על העסק, סרטוני וידיאו של העסק וכו'.       כל זאת ללא פרסום מספר טלפון של העסק או דרך ליצירת קשר עם בעלי המקצוע, שאינם מנויים בתשלום לפי אחת מחבילות       הפרסום באתר.

29. פרסום המתכונים באתר הינו באחריות המפרסם. פרסום מתכון שאינו בעל זכויות יוצרים של המפרסם, יהיה באחריות המפרסם בלבד

ולא יהווה כל עילה לתביעה בשל הפרת זכויות יוצרים כלשהי.

30.  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלולי הפרסום ואינה מתייבת לתת תקופת ניסיון כלשהי לבעלי
המקצוע הנרשמים לאתר.

31.  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוריד תכנים של יצירת קשר עם בעלי המקצוע לרבות כתובת אתר, מייל טלפון         וכו'  מתיבת ההערות של בעלי המקצוע אשר אינם מנויים לאתר והשירות שהם מקבלים לא כולל את פרסום הדרכים הנ"ל         ליצרת קשר עם בעל המקצוע.

32.  אין לעשות באתר קייטרינג מבית טוב  שימוש מסחרי ללא הסכם מפורש מהנהלת האתר, אין להפיץ לשדר למכור לפרסם או          לשכפל כל מידע המופיע באתר ללא רשות הנהלת האתר.

33. כל זכויות היוצרים באתר קייטרינג מבית טוב לרבות עיצובו, התוכנה, יישומים, התכנים, שייכים להנהלת אתר קייטרינג מבית טוב.  אין        להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת

האתר בכתב ומראש.

34. על תנאי השרות הנ"ל ותקנון האתר יחול הדין הפנימי של מדינת ישראל, ללא קשר לזהות המשתמש, ללאום שלו או        למיקום הגיאוגרפי ממנו ישתמש בשירותי האתר.

35. בית המשפט היחידי המוסמך לטפל בכל סכסוך שיתגלע בין מפעלי האתר לבין צד כלשהו, הוא בית המשפט היושב בתל אביב.

במקרים של שאלות, פניות , עזרה, והדרכה נשמח להיות לעזר. אנא פנו אלינו לטלפון 03-9652564

תודה אתר קייטרינג מבית טוב