רישיון עסק לאולם אירועים

רישיון עסק לאולם אירועים

הקמת אולם אירועים הינו אחד מפרטי הרישוי הארוכים והמסובכים ביותר אשר קיימים בצו רישוי עסקים מכוון שהוא נדרש לבדיקה של מרבית גורמי הרישוי ובהחמרה רבה יותר מכל פריט רישוי עסקים אחר. להלן מס' נקודות מפתח להצלחה בהקמת אולם אירועים ולקבלת רישיון עסק במהירות.

רישוי עסקים לאולם אירועים

סוד ההצלחה בהקמת אולם אירועים הינו עבודת ההכנה, בקשה לרישיון עסק נדרשת לעבור דרך רוב נתוני האישור התהליכים של רישוי עסקים  ונבדקת ברמה גבוהה מאחר ומדובר במקום המרכז אוכלוסייה גדולה המרוכזת בשטח קטן יחסית ונדרש להבטיח את בטיחות, בריאות ושלום הציבור. תחילה נבדוק את גורמי הרישוי הנדרשים לקבלת רישיון עסק: 1. רישוי עסקים מח' תברואה –  בדיקת תכניות העסק עוד לפני שהבקשה עוברת למשרד הבריאות, תפקידה      להתריע על ליקויים ראשוניים בבית העסק, לדוגמא: חסר בתכניות העסק סימון קוי ביוב ומים. 2. רישוי עסקים מח' ההנדסה – בדיקת תכניות העסק כי ייעוד המבנה מתאים לפעילות המבוקשת (המבנה בהיתר      בניה רשום כשטח לאולם אירועים), בדיקת חריגות בניה (סככות, גלריות)  , בדיקת תוספות בניה, בדיקה כי לא     נעשו שינויים באינסטלציה (לא בכל רשות). 3. רישוי עסקים מח' בריאות הסביבה – בדיקה כי התכניות לרישיון עסק עומדות בתרשים הזרימה (תכנון המטבח      בכיוון אחד ללא הצטלבויות החל מקבלת חומר גלם ועד הוצאת מוצר מוגמר), בדיקה כי יש הפרדה בין מדורי     עבודה, בדיקת תכניות האינסטלציה (מפריד שומן, קוי מים חמים, התקנת מז"ח – מונע זרימה חוזרת על קו      מים), בדיקה תברואית בבית העסק כי מקפידים לשמור על כללי בטיחות במזון. 4. רישוי עסקים משרד לאיכות הסביבה – בדיקת השלכות זיהום בית העסק על הסביבה וכיצד מטפלים בזיהומים,     למשל: השפכים מזוהמים ויש בהם שומנים אשר הורסים את מערכת הביוב, יש להתקין מפריד שומן, בזמן     הבישול משתחררים גזים וריחות לאויר ויש לנטרל אותם, יש להתקין מנדף עם פילטרים המסננים גזים וריחות. 5. רישוי עסקים איגוד ערים כיבוי אש – בודקים את בטיחות הציבור, רוחב מעברים, מס' יציאות חירום, חומרים     מהם בנוי המבנה וסכנת דליקה, בדיקה כיצד ניתן למזער את הסיכוי לפריצת דליקה במבנה. 6. רישוי עסקים משטרת ישראל- בודקת את שלום הציבור, מאבטח בכניסה לאולם, הוראות כניסה לאולם וציון

כמות קהל מרבית, בדיקת יציאות חירום ודרכי מילוט.

לפני השכרת שטח להקמת אולם אירועים / שיפוץ מבנה קיים והסבתו לאולם אירועים יש לבצע מס' בדיקות מקדימות: 1. לגשת למח' ההנדסה ולבדוק כי יעוד המבנה מתאים לפעילות המבוקשת. 2. לבדוק כי לא קיימות חריגות בניה בעסק.

3. לבדוק במח' רישוי עסקים כי לא התקבלו צוי סגירה לעסק האחרון שעבד במקום.

לאחר שקיבלתם אישור כי הנכס מתאים לפעילות וחתמתם על הסכם השכירות יש לבצע תכנון של בית העסק ע"פ הנחיות היועצים הבאים:

1. אדריכל / מעצב – מתכן אולם ההגשה, שירותים לובי וכל האזורים הנגישים לקהל. 2. יועץ רישוי – מתכנן את שטח המטבח, גודל המחסן, גודל המטבח, מדורי עבודה וכל תהליך הזרימה ע"פ דרישות      משרד הבריאות. 3. יועץ סניטארי – מתכנן את קוי המים והביוב של אולם האירועים, גודל ומיקום מפריד השומן, מיקום מז"ח (מונע      זרימה חוזרת על קו מים), מרכך מים התכנן כל האביזרים הנדרשים. 4. יועץ בטיחות – מתכן יציאות חירום מערכות כיבוי אש הנדרשות במבנה לשירותי הכבאות ומשטרת ישראל. 5. יועץ מיזוג אויר – מתכנן את  מערכת האויר באולם, מטבח, שירותים וכל החללים. 6. יועץ חשמל  – מתכנן את מערכת החשמל, תאורה, שקעים, לוח ראשי, לוחות משנה. 7. יועץ נגישות – מתכנן את דרכי הגישה ומעברים לבעלי מוגבלויות. 8. מפקח פרויקט – תפקידו לדאוג לתפעול מלא של כל גורמי הרישוי, הצבת לוחות זמנים וסנכרון בין כל היועצים

והקבלנים בשטח עד סיום הפרויקט.

בסיום תכנון בית העסק מעבירים בעלי המקצוע את התכניות לאישור הגורמים במסגרת חוות דעת מקדמית. בקבלת אישור גורמי הרישוי יכין כל יועץ תכניות עבודה וכתבי כמויות לצורך הבינוי.
במהלך הבינוי יכין יועץ הרישוי בקשה לרישיון עסק ויגישה עם פרשה טכנית המסבירה את תהליך העבודה במטבח במח' רישוי עסקים, הבקשה תעבור לכל גורמי הרישוי, יועץ הרישוי ידאג לביצוע ביקורות של נותני האישור, להעברת מסמכים ואישורי התקנת מערכות מהקבלנים ליועצים, ליווי הליך הרישוי עד קבלת רישיון עסק.

יזם אשר יפעל בתכנון האולם ע"פ נקודות מפתח אלו יבטיח לעצמו קבלת רישיון עסק  בהליך רישוי עסקים מהיר וחסכוני ללא צורך בביצוע התאמות בינוי בעתיד והוצאות כספיות מיותרות.

הכותב הינו מנכ"ל "החברה לרישוי עסקים" המתמחה בסיוע לעסקים בתכנון וליווי הליך רישוי עסקים ובשיתוף עם אתר בדק בית